Nauczyciele z naszej szkoły:

Lp. Fotka: Imię i nazwisko / funkcja / nauczane przedmioty:
1.

mgr Anna Sieja / dyrektor / j. polski, ¶wietlica

2.

mgr Leopold Derkacz / wych. fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

3.

mgr Stanisława Faron - Mroczko / wych. kl. III a / j. polski, biblioteka

4.

mgr Joanna Be¶ka / wiedza o społeczeństwie

5.

mgr Ryszard Lorenc / matematyka, informatyka

6.

mgr Monika Czajkowska / ¶wietlica

7.

 

mgr Ewa Sopel / pedagog szkolny
8.

 

 mgr Mateusz Skut / religia

9.

 

mgr Justyna Ku¶nierz / j. niemiecki

10.  

mgr Marcin Konarski / wychowanie do życia w rodzinie

11.   mgr Teresa Michel / fizyka, zajęcia techniczne
12.  

mgr Agnieszka Marynowicz / wych. kl. II / biologia, chemia

13.

 

mgr Agnieszka Pieczara / wych. kl. I / j. polski, historia

14.  

mgr Violetta Piekarska / muzyka, zajęcia artystyczne

15.  

mgr Jolanta WoĽniak / geografia

16.   mgr Justyna Seman / wych. kl. III b / j. angielski

Powrót do strony głównej